<

Vetäytymisoikeus

Tilauksen haltuun saamisen jälkeen ostajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta 14 päivän kuluessa. Palautettavan tavaran tulee olla käyttämätön ja vahingoittumaton. Mikäli tavaraa on vahingoitettu tai käytetty 14 päivän kuluessa, Verkkokauppa ei sitoudu ottamaan tavaraa takaisin. Poikkeustilanteissa Verkkokauppa voi ottaa käytetyn tai vahingoitetun tuotteen takaisin, tosin laskettuun hintaan.

Tavaran palauttamiseksi tulee lähettää tavaran ostamisesta vetäytymisilmoitus sähköpostiosoitteeseen support@grillsymbol.com viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran haltuun saamisesta.

Tavaran palautuskustannukset maksaa ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että palautuksen syynä on se seikka, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote).

Tavaran palautusilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa ostajan tulee palauttaa tavara tai esittää todiste siitä, että on edellä mainitun kauden aikana luovuttanut tavaran sen kuljettajalle.

Verkkokauppa palauttaa palautettavan tavaran saatuaan ostajalla viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saamansa maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä palautusmaksujen suorittamisesta siihen saakka, kunnes on saanut sopimuksen kohteena olevan esineen takaisin tai kunnes ostaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt esineen takaisin, riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin.

Jos ostaja on valinnut Verkkokaupan tarjoamasta tavanomaisesta tuotteen toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen toimitustapaan liittyvän kustannuksen.

Myyjällä on oikeus luopua tilauksen täyttämisestä tai ostajan suorittamasta ostosta ilmoittamalla siitä ostajalle sähköpostitse mainiten luopumisen syyn (esim. Verkkokaupassa olevalla tuotteella on virheellinen myyntihinta tms.). Jos myyjä luopuu tilauksen täytöstä tai ostajan suorittamasta ostosta, tilauksen/oston hinta palautetaan.

 

Valitusoikeus

Verkkokauppa vastaa ostajalle myydyn tavaran sopimusehtojen vastaisuudesta tai puutteista, jotka olivat olemassa jo esineen luovutushetkellä ja jotka ilmenevät enintään kahden vuoden kuluessa tavaran ostajalle luovuttamisesta lukien. Tästä ensimmäisten kuuden kuukauden aikana esineen ostajalle luovuttamisesta lukien lähdetään siitä, että puute oli olemassa jo esineen luovutuksen aikaan. Tämän oletuksen kumoaminen on Verkkokaupan velvollisuus.

Tavaran vastaanottamisen yhteydessä pyydämme heti tarkastamaan tuotepakkauksen. Pakkauksen vauriot tulee välittömästi dokumentoida. Mikäli vaurioita ei ole dokumentoitu, myöhempiä valituksia ei oteta huomioon.

Ostajalla on oikeus puutteiden ilmetessä ottaa yhteyttä viimeistään kahden kuukauden kuluessa Verkkokauppaan lähettämällä sähköpostikirje osoitteeseen support@grillsymbol.com tai soittamalla numeroon: (+372) 6 827 212.

Verkkokauppa ei vastaa puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tuote on luovutettu ostajalle.

Mikäli Verkkokaupasta ostetussa tavarassa on puutteita, joista Verkkokauppa on vastuussa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tavaran. Mikäli tavaraa ei ole mahdollista korjata eikä vaihtaa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

GrillSymbol Products